Bağlama Düzenleri

Bağlamada akort yapmak için farklı düzenler kullanılır. Bağlama düzenleri tellerin (Alt, Orta, Üst) arasındaki ses farkı belirtir. En çok kullanılan ve yaygın olan düzenler bağlama düzeni ve kara düzen. Bağlama düzeni genel olarak kısa sap bağlamada kullanılır. Kara düzen ise genel olarak uzun sap bağlamada kullanılır.

Bağlama Düzeni

La (Alt Tel)
Re (Orta Tel)
Mi (Üst Tel)

Kara Düzen (Bozuk Düzen)

La (Alt Tel)
Re (Orta Tel)
Sol (Üst Tel)

Misket Düzeni

La (Alt Tel)
Re (Orta Tel)
Fa (Üst Tel)

Müstezat Düzeni

La (Alt Tel)
Re (Orta Tel)
Fa (Üst Tel)