Nota Değerleri

Bir notanın zamanını belirtmek için, farklı nota işaretleri kullanılır. Nota işaretleri iki nota arasandakı kesin zamanını belirtmez; iki nota arasandakı kesin zamanını belirtmek için Tempo gerekir.

Nota degerleri aşağıdaki şekilde isimlendirilir:

1/1    = Birlik Nota
1/2    = İkilik Nota
1/4    = Dörtlük Nota
1/8    = Sekizlik Nota
1/16 = Onaltılık Nota
1/32 = Otuzikilik Nota

 

Es Değerleri

Sessiz sürler için, Es işaretleri kullanılır. Es değerleri, nota değerleri gibi kullanılır: